Düzenleyenler

aahd

AAHD
Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği; Acil sağlık hizmetleri kapsamında yer alan acil servis, ambulans, ilkyardım ve afet tıbbı konuları ile bu alanlarda çalışan hekimler ve diğer personelin verim ve kalitesini yükseltmek amacıyla bilimsel araştırma, yayın ve projeler hazırlamak, etkinlikler düzenlemek,
Acil sağlık hizmetleri alanında uluslararası standartların yakalanmasını ve bu standartların ileriye taşınmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası bir model ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak, misyon ve vizyonu ile 2004 yılında İzmir’de kurulmuştur.
Kurulduğu günden bu yana çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve ambulans rallisi düzenleyen AAHD, üyelerinin özverili çalışmaları ile bilimsel araştırma ve yayınlara da sahiptir. Bu güne kadar katıldığı çok uluslu ve partnerli AB projelerini başarı ile tamamlamıştır. Halen iki AB projesinin ulusal koordinatörlüğünü yürütmekte olup ülkemizdeki acil hizmetlerin yeni teknolojiler ile tanışmasının öncülüğünü yapmaktadır.

ybs

YBS
Yönetim Bilişim Sistemleri; işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Programdan mezun olan kişilerin yöneticilerin karar süreçlerini iyileştirmelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.