Konuşmacılar

Dr. Turhan Sofuoğlu

1958 Bursa doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 mezunudur. 1986 – 2014 yılları arasında hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında kesintisiz olarak hekim ve yönetici olarak görev yapmıştır. Sırasıyla İzmir 077 Hızır Acil Servis sorumluluğu, 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 1998-2014 yılları arasında İzmir ilinde acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi, İzmir 112 Ambulans Servisi, İzmir UMKE, 112 Ege Bölge Koordinatörlüğü ile Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinin kuruluşunu üstlenmiştir.
Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olup, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili çıkarılan yasa, yönetmelik ve yönergeler ile çok sayıda projenin hazırlanmasında aktif görev almıştır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini sürdüren Sofuoğlu, aynı zamanda Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanlığı ve çeşitli sivil topluma kuruluşlarında aktif üyeliğini sürdürmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Tıbbı alanlarında Almanya, Japonya (JICA) ve diğer ülkelerde birçok kurs ve bilimsel toplantıya katılmıştır. 1999 Marmara depremi, 2005 Dünya Üniversite Oyunları, 2011 Libya yaralı tahliyesi, 2014 Soma Maden Kazası ve çeşitli terör olaylarında olay yeri yöneticisi ve koordinatör olarak görev yapmıştır. Avrupa Birliği Projelerinde Ulusal Koordinatör olarak görev almış olup yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda bilimsel yayın ve bildirisi bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Gökhan AKBULUT

Dr. Akbulut, Cerrahi alanında profesördür ve halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
2006-2010 yılları arasında görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde, 200 Yataklı Travma Yanık ve Rehabilitasyon Hastanesi DPT Proje Yöneticiliği, Digital Hastane Yöneticiliği, Başhekim Yardımcılığı, 2010-2012 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından itibaren İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önce Başhekimlik daha sonra Hastane Yöneticiliği yaptığı dönemde İzmir Travma Projesi’nin yürütücüsü olarak görev yapmış, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK ile birçok ortak projeye imza atmış, hastanede Robotik Cerrahi sisteminin kurulması ve kullanılmasında aktif görev almıştır.
Gastrointestinal ve Onkolojik Cerrahi; İleri Laparoskopi, Robotik Cerrahi, Gastrointestinal Surgery, Gastrointestinal Terapötik ve Diyagnostik Endoskopi, Travma Cerrahisi, Afet Tıbbı, Dijital Eser, Tıp Tarihi, Tıp Eğitimi ve Deontoloji, Soyut ve Alternatif Eğitim Teknikleri ilgi alanlarıdır. Evli ve 2 kız çocuğu olan Dr. Akbulut’un çok sayıda bilimsel dergide yayınlanmış makalesi, kitap yazarlığı ve kendi alanındaki bilimsel derneklerde üyelikleri bulunmakta, bisiklet sporları, yelken ve uzak doğu sporları ile de aktif olarak uğraşmaktadır.

 

Prof. Dr. Levent B. KIDAK MD., PhD.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

1962 yılında Buca’da doğan Dr. Kıdak ilk ve orta öğrenimini Buca ve Bornova’da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ nde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi programında yüksek lisans programına başlamış, 1994 yılında Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Sağlık ocaklarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla tasarladığı “Bölge Tabanlı Hizmet” modeli; önce Bornova’da, ardından İzmir’de ve daha sonra da tüm Türkiye’de uygulanmıştır. 2000 yılında Doktora programına başlayarak eğitim hayatını sürdüren Dr. Kıdak, 2003 yılında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Başhekimliği, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerini yürüten Dr. Kıdak, 2012 yılında “Sağlık Kurumları Yönetimi” alanında Doçent ünvanını almıştır.
2013 yılında da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine atanarak Sağlık Yönetimi Bölümünü kurmuştur. 2018 yılında Prof. ünvanını alan Dr. Kıdak halen aynı üniversitede Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olup bu konu ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına bilimsel danışmanlık ve eğitimler vermektedir.

 

Doç. Dr. Serhat BURMAOGLU

Araştırma Alanı: Teknoloji madenciliği, teknoloji uzgörüsü, teknoloji politikası geliştirme, bilimetri, patent analizi, ağ görselleştirme, çok kriterli karar verme
Dr. Burmaoğlu doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi Sayısal Yöntemler bölümünden almıştır. 2014’ten bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde çalışmaktadır.
Dr. Burmaoğlu Doçentliğini Sayısal Yöntemlerden almış ve teknoloji uzgörüsü, teknoloji madenciliği ve teknoloji politikası geliştirme araştırma alanlarında ulusal ve uluslar arası araştırmalar yürütmektedir. Araştırma alanı ile ilgili olarak Manchester İnovasyon Enstitüsü’nde araştırmalar yürüterek özellikle Savunma Ar-Ge’sinin yönlendirilmesine ilişkin uluslararası makaleler yayınlamıştır. Geçtiğimiz yıl Connected Health COST projesinde Türkiye temsilcisi olarak, PARE AB Ufuk 2020 projesinde uluslararası araştırmacı olarak ve Georgia Teknoloji Enstitüsünde Ziyaretçi Araştırmacı olarak görev yapan Dr. Burmaoğlu halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetim Bölümünde Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Vahap Tecim

Vahap Tecim 1997 yılında yönetim bilişim sistemleri konusunda uzmanlaşarak Lancaster Üniversitesinden Yöneylem Araştırması Yönetim Bilimi alanında doktora derecesini almıştır. Yüksek Lisansını 1993 yılında Ottawa Üniversitesinde Bilgi Sistemleri Bilimi alanında tamamlamıştır. 1989 yılında günümüze Dokuz Eylül Üniversitesinde birçok akademik görevde bulunmuştur. Kamu Yönetiminde CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Tasarımı, Bilişim Teknolojileri tabanlı karar verme ve Sosyal bilimler için Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi çeşitli yüksek lisans ve lisans dersler vermiştir. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SOFUOĞLU

AAHD yönetim kurulu üyesidir, Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı bursunu kazanarak Connecticut Hartford’ta “İlkyardım ve Acil Bakım” konularında gözlemci olarak çalışmıştır. Sırasıyla; İzmir Ambulans Servisinde ambulans hekimi, sorumlu hekim, eğitim koordinatörü ve başhekim yardımcısı olarak 15 yıldan fazla çalışmıştır.
2003 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda İş Sağlığı doktorasını (bitirme tezi; İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İşyerlerinin Acil Durumlara Yönelik Hazırlığının Değerlendirilmesi); 2006 yılında Stokholm de bulunan Karolinska Enstitüsünden Master Derecesini (bitirme tezi; İzmir de Dört Farklı Sektörde İş, Trafik, Ev, Spor Kazalarını ve Güvenli Davranışı Etkileyen Faktörler) almaya hak kazanmıştır. 2001 Yılında Umut Psikodrama Enstitüsünü bitirerek, Psikodrama Grup Lideridiği ünvanını almıştır (bitirme tezi; Bir Paramediğin Olay Yerine Hazırlanması).
BeSeCu, BECAN, SOTERIA ve NEXES AB projelerinin ulusal bilimsel koordinatörüdür. Çocuk İhmal ve İstismarı konusundaki makalesi Türk Pediatri Arşivlerinde 2014 yılının en iyi makalesi seçilmiştir. Medikal simülasyon konusunda çalışmaları ve yazıları bulunmaktadır.
Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür V. olarak çalışmaktadır.

 

Dr. Turgut ARPACI

1966 Gaziantep doğumlu olup, üniversite öncesi eğitimini Adana’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde çalışmış ve 112 Ambulans Servisinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerini yaparken Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitime katılmış, bu konular ile ilgili eğitimci sertifikaları almıştır. 1994-2015 yılları arasında Acil ve Afet konularında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlık Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Hava-Kara Ambulans Sistemi Organizasyon Projesinin hazırlanmasında aktif görev almıştır. 2012 yılından itibaren Hemogens Ltd. Şti.ve DAS Özel Sağlık ve Ambulans Servisi Yönetim Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Kubilay ARSLANKEÇEÇİOĞLU

1970 Manisa Turgutlu doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Turgutlu’da tamamlamıştır. İzmir Atatürk Lisesinden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren görev yaptığı İzmir 112 Ambulans Servisinde ambulans hekimliği, istasyon sorumluluğu, eğitimci olarak görev yapmış, aldığı özel eğitimler sonrasında KBRN konusunda sertifikalı eğitimci olmuştur. Bu süre içerisinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli acil sağlık yarışmalarına katılmış ve hakemlik görevi üstlenmiştir. İzmir’de düzenlenen 2005 Dünya Üniversite Oyunları sırasında Türkiye’de ilk kez motosikletli 112 ekibi olarak görev yapmış daha sonra bu projenin gerçekleşmesi için çalışmıştır.
2009 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 112 Motosikletli acil sağlık ekiplerinde aktif görev alarak bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında bu konuyla ilgili birçok bilimsel toplantı ve çalıştaya katılarak geliştirici faaliyetlerde bulunmuştur.
Halen İzmir 112  Eğitimden sorumlu Başhekim yardımcısı olarak görevine devam eden Dr. Arslankeçecioğlu, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.
İHA (İnsansız hava aracı) ların acil sağlık ve afetlerde kullanımı, astronomi ve astrofotoğrafçılık konuları ile ilgilenmektedir.

 

Dr. Ahmet Haki TÜRKDEMİR

1962 İskenderun doğumlu, evli 2 çocuklu olup, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986 mezunudur. Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans, Kanser Epidemiyolojisi alanında doktora programlarını tamamlamıştır. 1987-2000 yılları arasında acil servis, özel hekimlik, sağlık ocağı alanında hekim ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yıllarında Kanserle Savaş Dairesinde danışman hekimlik yapmış, 2002 yılından itibaren kesintisiz olarak Ankara İl Ambulans Servisi’nde istasyon hekimliği, komuta hekimliği, başhekim yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Ankara ilinde istasyonların sertifikasyon eğitimlerinin başlatılması komuta kontrol merkezi eğitimlerinin yürütülmesi, kalite çalışmaları,  afetlerde kurtarma ekiplerinin (UMKE) yetiştirilmesi, olağandışı durumlar yönetimi, 4 farklı komuta merkezi kurulması ve geliştirilmesi, haberleşme, iletişim ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hizmet standartlarının geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüştür. Yurt içi ve dışındaki kurtarma faaliyetleri (İran, Pakistan depremleri, Van depremi, Kuzey Irak’tan yaralı nakli, yurtdışından farkı uluslar arası hasta tahliyesinde görev almış) çalışmalarında çağrı ve vaka yönetimleri konularında çalışmalar yürütmüştür. 2015 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Bilim Kurulu”nda görev yapmıştır. Ortak çağrı merkezi yönetimi, sağlık komutası çalışmalarında yer almış, hem ekiplere yönelik vaka algoritmaları, hem de çağrı merkezlerine yönelik çağrı algoritmaları çalışmalarını tamamlamış,, 6 kitapta bölüm yazarlığı, 2 kitapta editörlük ve 200 üzerinde araştırma çalışmaları gerçekleştirmiştir.

 

Dr. Yıldırım GEZGİN

29.08.1966 İstanbul doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Karşıyaka Devlet Hastanesi, 112 410 Karşıyaka Ambulans İstasyonu, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi ve 112 Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev aldı. İdari görevler ve eğitim birim sorumluluklarını yürüttü. Almanya Afet Akademisinde acil ve afetlerde sağlık hizmetleri konularında eğitim aldı. Türkiye genelinde halen kullanılmakta olan Triaj Kartlarının tasarımını yaptı. 2005 yılında İzmir’de düzenlenen 1. Türkiye Ambulans Rallisi organizasyonunda ve etap sorumlusu olarak görev aldı. 2002- 2008 yılları arasında Ege Üniversitesi SHMYO Acil Ambulans Bakım Teknikerliği bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.  2007 yılında Almanya’da Çocuklarda İlkyardım Eğitici Eğitimini aldı.  Sağlık Bakanlığı AABT/ ATT mezuniyet sonrası eğitimler Türkiye Koordinatörlüğünü yürüttü.  2015 yılında İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilşkileri – Lisans Diplomasını aldı. Halen AAHD (Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği) Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte, İzmir Ekonomi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Suat ÖZÇEVİKEL

1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1998-2000 yılları arasında Afyon Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunu üstlenmiş, 2008 yılına kadar Manisa İl Sağlık Müdürlüğünde önce istasyon sorumlu hekimliği daha sonra 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi olarak görev yapmıştır. 2016 yılına kadar Manisa 112 Ambulans Servisinde Eğitim ve Komuta Kontrol Merkezinden sorumlu Başhekim Yardımcılığı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Manisa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’nde Eğitim-Arge Birimi ve Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak çalışmıştır. Van Depremi, Libya Hasta Tahliyesi ve Soma Maden kazasında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü adına sorumlu hekim olarak görev yapan Özçevikel’in  yurt içi ve yurt dışından alınmış çok sayıda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili eğitimci ve kurs katılım sertifikası bulunmaktadır. Halen Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı olarak görev yapmaktadır.