Davet

4. ACİL HİZMETLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU

Acil Ambulans Hekimleri Derneği ( AAHD ) ve Tınaztepe Galen Hastanesi işbirliği ile 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde İzmir’de “4. Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumun ilk gününde, yurt içi ve yurt dışından akademisyen, konusunda uzman kişiler tarafından Avrupa’da ki acil sağlık hizmetlerinde ki son gelişmeler ışığında yeni nesil teknolojilerin kullanımı örnekleri ile anlatılacak, ülkemizde ki sistemin daha da geliştirilmesi için derneğimiz tarafından yürütülen Avrupa Birliği projeleri tartışılacaktır. Sempozyumun ikinci gününde hastane ve ambulans servisi yöneticileri, çalışanlar, akademisyenler, ambulans ve medikal cihaz üreticileri, iletişim ve yazılımcıların katılımı ile Avrupa’da ki ambulans sistemlerinin optimal düzeyde sunulması, yeni teknolojilerin sisteme adapte edilebilmesi için çalışma grupları oluşturularak konu ayrıntılı olarak raporlanacak ve grup sözcüleri tarafından sunumlar yapılarak tartışılacaktır.

Tamamı seçilmiş davetli kişilerden oluşan, Avrupa ve ülkemizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve ambulans sisteminin gelişmesine olumlu katkılar sağlayacak bu sempozyum ve çalıştayın sonunda hazırlanacak olan raporlar, başta projeyi destekleyen Avrupa Birliği olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

 

Dr. M. Turhan SOFUOĞLU                             Prof. Dr. Gökhan AKBULUT

AAHD Yönetim Kurulu Başkanı                        Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi