Kurullar

4. ACİL HİZMETLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Dr. Mehmet BEKTUR

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Gökhan AKBULUT

Dr. Turhan SOFUOĞLU

SEMPOZYUM SEKRETERİ

Dr. İsmail Ümit BAL

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Gökhan AKBULUT

Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ

Prof. Dr. Levent KIDAK

Prof. Dr. Vahap TECİM

Doç. Dr. Engin KARABUDAK

Dr. Demetrios G. Pyrros

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SOFUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKSOY

Dr. Turhan SOFUOĞLU

Dr. Tolga SÖNMEZ

Dr. Rahmi ACAR

Dr. Fazıl İNAN

Dr. Turgut ARPACI

Dr. Yıldırım GEZGİN

Dr. Ömer KARAAĞAÇ

Dr. Ahmet H. TÜRKDEMİR