Konuşmacılar

Dr. Turhan SOFUOĞLU

1958 Bursa doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 mezunudur. 1986 – 2014 yılları arasında hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında kesintisiz olarak hekim ve yönetici olarak görev yapmıştır. Sırasıyla İzmir 077 Hızır Acil Servis sorumluluğu, 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 1998-2014 yılları arasında İzmir ilinde acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi, İzmir 112 Ambulans Servisi, İzmir UMKE, 112 Ege Bölge Koordinatörlüğü ile Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinin kuruluşunu üstlenmiştir.
Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olup, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili çıkarılan yasa, yönetmelik ve yönergeler ile çok sayıda projenin hazırlanmasında aktif görev almıştır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini sürdüren Sofuoğlu, aynı zamanda Acil Ambulans Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve çeşitli sivil topluma kuruluşlarında aktif üyeliğini sürdürmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Tıbbı alanlarında Almanya, Japonya (JICA) ve diğer ülkelerde birçok kurs ve bilimsel toplantıya katılmıştır. 1999 Marmara depremi, 2005 Dünya Üniversite Oyunları, 2011 Libya yaralı tahliyesi, 2014 Soma Maden Kazası ve çeşitli terör olaylarında olay yeri yöneticisi ve koordinatör olarak görev yapmıştır. Avrupa Birliği Projelerinde Ulusal Koordinatör olarak görev almış olup yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda bilimsel yayın ve araştırması bulunmaktadır.

Prof. Dr. Gökhan AKBULUT

Dr. Akbulut, Cerrahi alanında profesördür ve halen Tınaztepe Özel Galen Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmaktadır.
2006-2010 yılları arasında görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde, 200 Yataklı Travma Yanık ve Rehabilitasyon Hastanesi DPT Proje Yöneticiliği, Digital Hastane Yöneticiliği, Başhekim Yardımcılığı, 2010-2012 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından itibaren İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önce Başhekimlik daha sonra Hastane Yöneticiliği yaptığı dönemde İzmir Travma Projesi’nin yürütücüsü olarak görev yapmış, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK ile birçok ortak projeye imza atmış, hastanede Robotik Cerrahi sisteminin kurulması ve kullanılmasında aktif görev almıştır.
Gastrointestinal ve Onkolojik Cerrahi; İleri Laparoskopi, Robotik Cerrahi, Gastrointestinal Surgery, Gastrointestinal Terapötik ve Diyagnostik Endoskopi, Travma Cerrahisi, Afet Tıbbı, Dijital Eser, Tıp Tarihi, Tıp Eğitimi ve Deontoloji, Soyut ve Alternatif Eğitim Teknikleri ilgi alanlarıdır. Evli ve 2 kız çocuğu olan Dr. Akbulut’un çok sayıda bilimsel dergide yayınlanmış makalesi, kitap yazarlığı ve kendi alanındaki bilimsel derneklerde üyelikleri bulunmakta, bisiklet sporları, yelken ve uzak doğu sporları ile de aktif olarak uğraşmaktadır.

Dr. Demetrios G. PYRROS

Dr. Pyrros 1996’dan beri WADEM ( Dünya Afet Tıbbı Derneği ) ’in üyesi olup 2009-2011 tarihleri arasında Başkanlığını üstlenmiştir.. 1986’da Ioannina Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dr. Pyrros uzmanlığını 1994’te Atina Üniversitesi’nde Ortopedi Bölümü, Ortopedik Cerrahi Alanında almıştır. Dr. Pyrros aynı zamanda Afet Tıbbı (derece II) Avrupa Referansına sahiptir. Birleşmiş Milletler ve EKAB ( Yunanistan Ulusal Ambulans Servisi )  ile birlikte birçok insani kurtarma operasyonlarına katılmıştır. 1990’da Greek Chapter of Medecins Sans Frontieres’ in kurucu ortağı olup 2001’e kadar Başkan yardımcılığını yaptı. Dr. Pyrros Atina’da EKAB Merkezinin Tıbbi Hizmetler direktörüdür. 1997’den beri EKAB’ın doktoru ve 2000’den yani kuruluşundan bu yana Aeromedical Evacuations’da uçuş doktorudur. Şubat 2001’den Kasım 2004’e kadar Atina 2004 Olimpiyat Oyunları için Düzenleyici komitenin Sağlık Hizmetleri Departmanında Venues Complex Tıbbi Yönetici ve Olympiyat Köyü Polikliniğinin direktörü olarak çalışmıştır. Olimpiyat Oyunları esnasında tıbbi asbaşkan olarak adlandırılmıştır. 2016 yılından bu yana EENA ( Avrupa Acil Numarası Derneği ) nın Başkanlığı’nı yürüten Dr. Pyrros, kariyeri boyunca, 1989’da Ermenistan Depremindeki kurtarma görevlisi madalya ve özel ödülü, 1995’te Ege’de Helen Cumhuriyeti Başkanı kurtarma görevi için Mansiyon ödülü, 1999’da Selanik Anadolu ve Amerikan Enstitüsü’nden İnsancıllık ve Kamu Hizmeti Ödül ve Plaketi, 2005’te Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından Helios; uçak kazası felaketindeki müdahale için Mansiyon Ödülü ve 2007’de İnsani İdeallerine Bağlılıktan ötürü Yunan Kızıl Haç “ Clio Misirlogou” Erdem Ödülü de olmak üzere birçok ödül almıştır.

Prof. Dr. Levent B. KIDAK

1962 yılında Buca’da doğan Dr. Kıdak ilk ve orta öğrenimini Buca ve Bornova’da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ nde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi programında yüksek lisans programına başlamış, 1994 yılında Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Sağlık ocaklarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla tasarladığı “Bölge Tabanlı Hizmet” modeli; önce Bornova’da, ardından İzmir’de ve daha sonra da tüm Türkiye’de uygulanmıştır. 2000 yılında Doktora programına başlayarak eğitim hayatını sürdüren Dr. Kıdak, 2003 yılında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Başhekimliği, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerini yürüten Dr. Kıdak, 2012 yılında “Sağlık Kurumları Yönetimi” alanında Doçent ünvanını almıştır.
2013 yılında da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine atanarak Sağlık Yönetimi Bölümünü kurmuştur. 2018 yılında Prof. ünvanını alan Dr. Kıdak halen aynı üniversitede Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olup bu konu ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına bilimsel danışmanlık ve eğitimler vermektedir.

Prof. Dr. Vahap Tecim

Vahap Tecim 1997 yılında yönetim bilişim sistemleri konusunda uzmanlaşarak Lancaster Üniversitesinden Yöneylem Araştırması Yönetim Bilimi alanında doktora derecesini almıştır. Yüksek Lisansını 1993 yılında Ottawa Üniversitesinde Bilgi Sistemleri Bilimi alanında tamamlamıştır. 1989 yılında günümüze Dokuz Eylül Üniversitesinde birçok akademik görevde bulunmuştur. Kamu Yönetiminde CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Tasarımı, Bilişim Teknolojileri tabanlı karar verme ve Sosyal bilimler için Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi çeşitli yüksek lisans ve lisans dersler vermiştir. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ

 

Prof. Dr. Eryılmaz, Afet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Travma ve Acil Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Cerrahi ve Harp Cerrahisi Uzmanıdır.

2007 yılında Beykent Üniversitesi “Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans” programını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” oldu. 2011 yılında Brown Üniversitesi, Warren Alpert Tıp Fakültesi, Rhode Island Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı (Rhode Island – ABD)’nda bir yıl süre ile “Bireysel ve Kitlesel Travma Olaylarında Sağlık Hizmetleri Organizasyonu” konulu staj tahsil (Visited Scholar – Fellowship) eğitimini aldı. Aynı yıl aynı kurumda “Afet Tıbbı Fellowshipliği”ni tamamladı. Kitlesel yaralanmalarla ilgili olarak ‘terör tıbbı’ ve ‘afet tıbbı’ özel çalışma alanıdır. Bu konularla ilgili çok sayıda bilimsel araştırma ve yayını bulunmaktadır.

1999 Marmara Depreminin 20. Yılında Ankara’da kurulan “Afet Araştırmaları Derneği” (www.afet.org.tr)’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.  2016 yılına kadar  “Profesör Tabip Kıdemli Albay” olarak GATA’da icra ettiği görevlerini halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı, Eğitim Sorumlusu ve SBÜ Gülhane EAH Genel Cerrahi Kliniği “Öğretim Elemanı” olarak sürdürmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SOFUOĞLU

AAHD yönetim kurulu üyesidir, Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı bursunu kazanarak Connecticut Hartford’ta “İlkyardım ve Acil Bakım” konularında gözlemci olarak çalışmıştır. Sırasıyla; İzmir Ambulans Servisinde ambulans hekimi, sorumlu hekim, eğitim koordinatörü ve başhekim yardımcısı olarak 15 yıldan fazla çalışmıştır.
2003 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda İş Sağlığı doktorasını (bitirme tezi; İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İşyerlerinin Acil Durumlara Yönelik Hazırlığının Değerlendirilmesi); 2006 yılında Stokholm de bulunan Karolinska Enstitüsünden Master Derecesini (bitirme tezi; İzmir de Dört Farklı Sektörde İş, Trafik, Ev, Spor Kazalarını ve Güvenli Davranışı Etkileyen Faktörler) almaya hak kazanmıştır. 2001 Yılında Umut Psikodrama Enstitüsünü bitirerek, Psikodrama Grup Lideridiği ünvanını almıştır (bitirme tezi; Bir Paramediğin Olay Yerine Hazırlanması).
BeSeCu, BECAN, SOTERIA ve NEXES AB projelerinin ulusal bilimsel koordinatörüdür. Çocuk İhmal ve İstismarı konusundaki makalesi Türk Pediatri Arşivlerinde 2014 yılının en iyi makalesi seçilmiştir. Medikal simülasyon konusunda çalışmaları ve yazıları bulunmaktadır.
Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür V. olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKSOY

Mehmet Emin Aksoy Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği uzmanlık programını bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsünde Biyomedikal Mühendislik dalında master ve doktora derecesi almıştır. 2003 ve 2013 yılları arasında İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda Biyomedikal Hizmetler şubesini ve ülkemizin ilk medikal simülasyon merkezi olan Simmerk’i kurmuştur. Bunun yanısıra Sağlık Bakanlığı I-Sim Sanal Hastane ve Tıp Eğitim Merkezi projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren Acıbadem Üniversitesinde CASE(Center of Advanced Simulation and Education) adlı merkezin direktörlüğünü yürütmektedir. Araştırma Alanları Medikal Simülasyon Sistemleri Biyomalzemeler Sanal Öğrenme Projeleri olup Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Dr. Turgut ARPACI

1966 Gaziantep doğumlu olup, üniversite öncesi eğitimini Adana’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde çalışmış ve 112 Ambulans Servisinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerini yaparken Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitime katılmış, bu konular ile ilgili eğitimci sertifikaları almıştır. 1994-2015 yılları arasında Acil ve Afet konularında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlık Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Hava-Kara Ambulans Sistemi Organizasyon Projesinin hazırlanmasında aktif görev almıştır. 2012 yılından itibaren Hemogens Ltd. Şti. Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Ahmet Haki TÜRKDEMİR

1962 İskenderun doğumlu, evli 2 çocuklu olup, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986 mezunudur. Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans, Kanser Epidemiyolojisi alanında doktora programlarını tamamlamıştır. 1987-2000 yılları arasında acil servis, özel hekimlik, sağlık ocağı alanında hekim ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yıllarında Kanserle Savaş Dairesinde danışman hekimlik yapmış, 2002 yılından itibaren kesintisiz olarak Ankara İl Ambulans Servisi’nde istasyon hekimliği, komuta hekimliği, başhekim yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Ankara ilinde istasyonların sertifikasyon eğitimlerinin başlatılması komuta kontrol merkezi eğitimlerinin yürütülmesi, kalite çalışmaları,  afetlerde kurtarma ekiplerinin (UMKE) yetiştirilmesi, olağandışı durumlar yönetimi, 4 farklı komuta merkezi kurulması ve geliştirilmesi, haberleşme, iletişim ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hizmet standartlarının geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüştür. Yurt içi ve dışındaki kurtarma faaliyetleri (İran, Pakistan depremleri, Van depremi, Kuzey Irak’tan yaralı nakli, yurtdışından farkı uluslar arası hasta tahliyesinde görev almış) çalışmalarında çağrı ve vaka yönetimleri konularında çalışmalar yürütmüştür. 2015 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Bilim Kurulu”nda görev yapmıştır. Ortak çağrı merkezi yönetimi, sağlık komutası çalışmalarında yer almış, hem ekiplere yönelik vaka algoritmaları, hem de çağrı merkezlerine yönelik çağrı algoritmaları çalışmalarını tamamlamış,, 6 kitapta bölüm yazarlığı, 2 kitapta editörlük ve 200 üzerinde araştırma çalışmaları gerçekleştirmiştir.

 

Dr. Rahmi ACAR

1991 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. 1994 yılında Ankara 112 Acil Sağlık hizmetlerinin kuruluşunda önce Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, daha sonra 2003 yılına kadar İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1999 Marmara Depreminde Adapazarı İl Koordinatörlüğü görevinde bulunduktan sonra 2003-2004 yıllarında Sağlık Bakanlığında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Bu görevi süresince; Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği oluşturulan Üst Kurul tarafından çağın gereksinimlerine uygun olarak yeniden güncellenerek Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 2003 yılında meydana gelen İran Bam Depreminde ülke tarihinde ilk kez sınır ötesi Acil Sağlık Hizmeti vermek üzere yurt dışına sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Yine aynı dönemde Acil Hekim Sertifika Programı başlatılarak 112 hizmetlerinde çalışan personellerin standart bir eğitim almaları sağlanmıştır. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin tek tip kıyafet giymeleri, Yenidoğan ambulanslarının hizmet vermesi aynı dönemde planlanmıştır. Uluslararası Ambulans Rallilerinin ülkemizde yapılması çalışmalarında aktif görev almıştır. İllerde 112 Ambulans Servisi Başhekimliği kurulmasını planlamış ve hayata geçirilmesini sağlamıştır. 2007-2010 yıllarında Ankara Aile Hekimliği Koordinatörü olarak görev yapmış, Ankara ilinde Aile Hekimliği uygulamasını başlatmıştır. 2015-2017 yılları arasında Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Rahmi Acar, uzun yıllar Sağlığın Başkenti Dergisi editörlüğünü yapmış, çok sayıda bilimsel araştırma ve çalışmada görev almıştır.

Prof.Dr. Serhat BURMAOĞLU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Araştırma Alanı: Teknoloji madenciliği, teknoloji uzgörüsü, teknoloji politikası geliştirme, bilimetri, patent analizi, ağ görselleştirme, çok kriterli karar verme

Dr. Burmaoğlu doktorasını Atatürk Üniversitesi Sayısal Yöntemler bölümünden almıştır. 2014’ten bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde çalışmaktadır.

Dr. Burmaoğlu Doçentliğini Sayısal Yöntemlerden almış ve teknoloji uzgörüsü, teknoloji madenciliği, Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik hedeflerinin ortaya konulması ve teknoloji politikası geliştirme araştırma alanlarında ulusal ve uluslar arası araştırmalar yürütmektedir. Araştırma alanı ile ilgili olarak 2013 yılında Manchester İnovasyon Enstitüsü’nde araştırmalar yürüterek özellikle Savunma Ar-Ge’sinin yönlendirilmesine ilişkin uluslar arası makaleler yayınlamış 2018 yılında ise Georgia Institute of Technology’de araştırmalar yürüterek geleceğin teknoloji alanlarının belirlenmesine yönelik büyük veriye dayalı modeller üzerinde yoğunlaşmıştır. 2014-2018 yılları arasında Connected Health COST aksiyonunda Türkiye temsilcisi olarak görev almış ve proje tamamlanmıştır. Halen, Perspectives of Aeronautical Research in Europe (PARE) AB Ufuk 2020 projesinde uluslar arası araştırmacı olarak, İZKA projesinde ise firmalar için dijital olgunluk belirleme modeli geliştirme projesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürülebilir teknolojilerin belirlenmesi, teknoloji yol haritası geliştirme, büyük veriye dayalı Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi, dijital dönüşüm stratejisi geliştirilmesi ve enerji verimliliği gibi konularda büyük veriye dayalı iktisadi ve uzgörü temelli çalışmalar yürütmektedir.

ORCID: 0000-0002-5537-6887

Dr. Burmaoglu: http://iibf.ikc.edu.tr/Personel/4396

Email: serhatburmaogu@gmail.com; serhat.burmaoglu@ikc.edu.tr

Cep TR: 90 533 6202624

Batuhan ÖZAY

ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde Proje Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu. 2003 yılında, Bilkent Holding – Meteksan Sistem ve ATOS Origin danışmanlık konsorsiyumunda çalışmaya başladı. 2006-2009 yılları arasında, İsviçre Merkezli bir kuruluş için müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda süreç analizleri yapılarak, gerekli yazılımların üretilmesi projesinin Proje Yöneticiliğini yaptı. 2010-2011 yıllarında Koç Bilgi Grubu – KATRON firmasında savunma sanayii projelerinde yöneticilik yaptı. 2011 yılından itibaren Siemens firmasında İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi – üzere acil çağrı yönetim sistemi başta olmak üzere farklı projelerin ve ATOS firmasında enerji dağıtım sektörünün yöneticiliğini üstlenmektedir.